PILOTAŻ

Organizacja przewozu ponadgabarytowego obejmuje kompleksową obsługę transportowo-logistyczną ładunku, którego masa, naciski osi lub wymiary przekraczają dopuszczalne wielkości określone w przepisach o ruchu drogowym.

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

długość pojazdu — 23,00 m,
szerokość — 3,20 m,
wysokość — 4,50 m

powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

długość pojazdu — 28,00 m,
szerokość — 3,60 m,
wysokość — 4,70 m,
masa całkowita — 60 t

powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Podczas pilotowania pilot:

– zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju,

– kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym,

– podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 

Oprócz samego procesu transportu, zajmujemy się zorganizowaniem zezwoleń oraz eskorty policji, jeżeli takowe są wymagane. Organizujemy również pilotaż 3 kategorii niemieckiej – BF3.

Ponadto oferujemy wcześniejszy objazd trasy oraz wykonanie pomiarów mostów i wiaduktów – warto bowiem pamiętać, że standardowa wysokość mostów w Polsce wynosi 4,5 m, co może utrudniać przewóz w przypadku wysokich ładunków.